Kiến Thức

Bảo hiểm là gì? Các nguyên tắc bảo hiểm

Bảo hiểm là gì? Nguyên tắc bảo hiểm Bảo hiểm là sự đảm bảo cho tương lai của một người trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống. Cuộc sống ngày càng phát triển, ngoài việc ăn no mặc ấm như thời đại trước, con người còn chú trọng đến việc đảm bảo tương lai của chính mình. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và giải đáp những thắc mắc về vấn đề bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm phổ biến. Mời các bạn tham khảo

.Bảo hiểm là phương thức bảo vệ trước những tổn thất tài chính.

1. Bảo hiểm là gì?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về bảo hiểm dựa trên các góc độ nghiên cứu xã hội, luật pháp, kinh tế, kỹ thuật và nghề nghiệp.

Có quan điểm cho rằng Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào nỗi bất hạnh của số ít.

Hay Bảo hiểm là hoạt động kinh doanh mà thông qua đó một bên, người được bảo hiểm, cam kết trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để thực hiện mong muốn cho bản thân hoặc cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro. nhận bồi thường thiệt hại do một bên khác chi trả: người bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro và bồi thường tổn thất theo phương pháp thống kê.

Về cơ bản, Bảo hiểm có thể được hiểu là một phương thức bảo vệ trước những tổn thất tài chính. Đây là một hình thức quản lý rủi ro, chủ yếu được sử dụng để bảo hiểm trước những rủi ro ngẫu nhiên hoặc tổn thất có thể xảy ra. Doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm được gọi là nhà bảo hiểm, công ty bảo hiểm.

2. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Ngày càng có nhiều người chú trọng đến việc mua bảo hiểm - bảo đảm cho tương lai của bản thân.

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả cho người thụ hưởng (chỉ định trước) một khoản tiền (quyền lợi) khi người đó gặp biến cố hoặc rủi ro về sức khỏe đối với thân thể và tính mạng.

Bảo hiểm nhân thọ hiện đại có một số điểm tương đồng với ngành quản lý tài sản, và các công ty bảo hiểm nhân thọ đã đa dạng hóa sản phẩm của họ thành các sản phẩm hưu trí như thanh toán hàng năm.

Quan điểm về bảo hiểm nhân thọ không chỉ dừng lại ở yếu tố bảo vệ mà một số sản phẩm còn có giá trị tích lũy và mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho người tham gia.

Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tài chính duy nhất sở hữu những đặc điểm này. Chính sách linh hoạt, đáp ứng nhu cầu và khả năng của khách hàng trong từng giai đoạn cuộc sống. Tuy nhiên, cần hiểu sâu hơn, giá trị cốt lõi của giải pháp này vẫn nằm ở việc bảo vệ tài chính vững chắc, và tích lũy hay đầu tư là giá trị gia tăng.

3. Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là sản phẩm bảo hiểm về con người và tài sản. Người tham gia chỉ trả phí một lần. Công ty bảo hiểm sẽ cam kết chi trả và bồi thường cho bên mua bảo hiểm nếu xảy ra các rủi ro gây tổn thất về vật chất, tổn hại thân thể, tai nạn về người, thường là các rủi ro như: tai nạn, sức khỏe, hàng hóa (hậu cần, phương tiện, tàu biển, …).

Nếu đối tượng được bảo hiểm không gặp rủi ro thì sau khi kết thúc hợp đồng, người tham gia sẽ không nhận được số tiền đã đóng.

4. Các nguyên tắc bảo hiểm?

Có 6 nguyên tắc bảo hiểm như sau:

1. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối (hết sức thiện chí):

Mọi giao dịch kinh doanh cần được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và trung thực tuyệt đối. Cả người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải trung thực trong mọi vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

2. Nguyên tắc lãi có thể bảo hiểm:

Quyền lợi có thể bảo hiểm là quyền lợi hoặc quyền lợi liên quan đến, gắn liền với hoặc phụ thuộc vào sự an toàn hoặc an ninh của đối tượng được bảo hiểm. Nguyên tắc này quy định rằng người được bảo hiểm muốn mua bảo hiểm thì phải có quyền lợi có thể bảo hiểm. Quyền lợi có thể được bảo hiểm có thể là quyền lợi hiện tại hoặc trong tương lai đối với đối tượng được bảo hiểm. Quyền lợi được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với người được bảo hiểm.

3. Nguyên tắc số đông (quy luật số lớn)

Theo quy tắc này, nếu một nghiên cứu được thực hiện trên một số lượng đủ lớn đối tượng nghiên cứu, người ta sẽ tính xác suất tương đối của xác suất thực tế của một sự kiện xảy ra.

Quy luật số lớn là cơ sở khoa học quan trọng của bảo hiểm. Quy tắc này giúp công ty bảo hiểm ước tính xác suất nhận tiền bảo hiểm, giúp tính phí và quản lý quỹ dự phòng thanh toán, bởi vì: Công ty bảo hiểm chỉ đảm bảo cho những sự kiện ngẫu nhiên, nếu tùy từng trường hợp, bảo hiểm có thể giống như một trò chơi của cơ hội; Tuy nhiên, trên một số lượng lớn các đối tượng được bảo hiểm, Người bảo hiểm có thể dự đoán xác suất xảy ra với mức độ chính xác có thể chấp nhận được.

4. Nguyên tắc bồi thường (bồi thường):

Theo nguyên tắc bồi thường, khi xảy ra tổn thất, người bảo hiểm phải bồi thường bằng một cách nào đó để người được bảo hiểm ở vị trí như trước khi xảy ra tổn thất, không hơn, không kém. Các bên không được lợi dụng bảo hiểm để trục lợi. Mục đích của nguyên tắc bồi thường là khôi phục một phần hoặc toàn bộ tình trạng tài chính của người được bảo hiểm về tình trạng đã có từ trước. Nguyên tắc bồi thường đảm bảo rằng người được bảo hiểm không được nhận nhiều hơn giá trị tổn thất mà họ phải gánh chịu. Trách nhiệm của công ty bảo hiểm cũng chỉ phát sinh khi có thiệt hại do nguy cơ được bảo hiểm gây ra. Nguyên tắc bồi thường chỉ áp dụng cho hai loại hình bảo hiểm là bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không áp dụng cho nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm con người.

5. Nguyên tắc khoán

Nguyên tắc khoán là nguyên tắc thường được áp dụng để giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm con người nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Theo nguyên tắc khoán, khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm, công ty bảo hiểm căn cứ vào số tiền bảo hiểm của hợp đồng đã ký kết và các quy định đã thoả thuận trong hợp đồng để trả tiền cho người thụ hưởng. Khoản tiền này không nhằm mục đích bồi thường thiệt hại mà chỉ mang tính chất thực hiện cam kết của hợp đồng theo mức khoán đã quy định.

6. Nguyên tắc nguyên nhân gần

”Nguyên nhân gần” là nguyên nhân chủ động, hữu hiệu và chi phối sự việc dẫn đến tổn thất cho đối tượng được bảo hiểm.

”Nguyên nhân gần” không nhất thiết phải là nguyên nhân đầu tiên hay nguyên nhân cuối cùng mà nó là nguyên nhân chi phối, nguyên nhân chủ động gây ra tổn thất. Nếu có những tác động của một số nguyên nhân, ”nguyên nhân gần” sẽ là nguyên nhân chi phối hoặc nguyên nhân mạnh nhất gây ra hậu quả dẫn tới tổn thất.

Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, đối tượng được bảo hiểm thường gặp những rủi ro gây ra tổn thất. Song có những tổn thất xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân đã được loại trừ không thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Vậy điều quan trọng là phải xác định được nguyên nhân đó có thuộc trách nhiệm bảo hiểm không.

5. Luật kinh doanh bảo hiểm 2022?

Luật kinh doanh bảo hiểm hiện nay là Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm… của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên hiện nay dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đang được hoàn thiện và có thể sẽ được Quốc hội thông qua, ban hành cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành luật sau đó. HoaTieu.vn sẽ cập nhật ngay khi Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) mới nhất được ban hành.

Trong dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi này sẽ cho phép các công ty bảo hiểm tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý về quản lý giám sát; qua đó thúc đẩy tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm.

Dự thảo luật mới này được kỳ vọng sẽ là bước tiến tích cực đối với tương lai phát triển của ngành bảo hiểm đang rất sôi động hiện nay.

Bài viết trên đã phân tích và cung cấp những thông tin về bảo hiểm là gì?

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *