Kiến Thức

Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là một chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn: Bảo hiểm xã hội là gì; Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm xã hội; Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH; Mức đóng BHXH năm 2017 … Mời các bạn cùng tham khảo.

Bảo hiểm xã hội là gì và các chế độ BHXH tại Việt Nam năm 2022

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Theo Điều 3 Luật BHXH: “BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người đó bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm xã hội

Thứ nhất, mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và được chia cho các đối tượng tham gia BHXH.

Thứ hai, việc đóng BHXH bắt buộc, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn, nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Thứ ba, người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ tư, quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ năm, việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, kịp thời, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH.

3. Quyền của người lao động khi tham gia BHXH

Theo quy định tại Điều 15 Luật BHXH, người lao động khi tham gia BHXH có các quyền sau đây:

Cấp sổ BHXH;

 • Nhận sổ BHXH khi không còn làm việc;
 • Được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời;
 • Được hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp: Đang hưởng lương hưu; Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;
 • Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc người lao động đóng bảo hiểm xã hội; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp mức đóng, quyền được hưởng chế độ và thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội.
 • Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của người lao động khi tham gia BHXH

Người lao động có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH

Tuân thủ các quy định về lập hồ sơ bảo hiểm xã hội

Bảo quản sổ BHXH theo quy định

Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội còn có trách nhiệm đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội, hàng tháng thông báo với tổ chức bảo hiểm xã hội về việc tìm việc làm, nhận việc làm hoặc tham gia học nghề phù hợp trong thời gian hưởng. . trợ cấp thất nghiệp khi được tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu.

5. Mức đóng BHXH năm 2017

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH:

 • Mức đóng BHXH: 25%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị trả 17%.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%
 • Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%
 • Đoàn phí: 2% – Doanh nghiệp nộp toàn bộ.
 • Bảo hiểm tai nạn lao động: 0,5% – Doanh nghiệp chi trả toàn bộ

6. Lương tham gia bảo hiểm năm 2017

Tiền lương tham gia bảo hiểm thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014 / QH13:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

7. Nếu tôi không đóng BHXH thì sao?

Từ ngày 1/1/2018, quy định xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. . Như sau:

1. Người nào gian dối, dùng thủ đoạn khác để không đóng, đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm. Nếu đã vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tiếp tục vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến. một năm:

 • Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.
 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng 5 đến 03 năm:

 • Phạm tội hai lần trở lên;
 • Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;
 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;

– Không trả số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 216 BLHS năm 2015.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên.
 • Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên.
 • Không trả số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 216 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.

Cũng theo BLHS 2015, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *