Kiến Thức

Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì?

Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình của các khối là gì? Công việc khó khăn nhất đối với đội ngũ kỹ thuật là gì? Tại sao? Đây là câu hỏi trong đề bồi dưỡng học phần 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp thắc mắc này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì? Công việc nào là khó khăn nhất với tổ chuyên môn?

Quy trình xây dựng phân phối chương trình các khối lớp

1. Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì?

Câu hỏi:

Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình của các khối là gì? Công việc khó khăn nhất đối với đội ngũ kỹ thuật là gì? Tại sao?

Câu trả lời:

– Bước 1: Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo các lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung / tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng nội dung vừa sức.

– Bước 2: Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời gian cho từng chủ đề.

– Bước 3: Xác định thiết bị dạy học

– Bước 4: Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ

– Bước 5: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

– Bước 6: Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Khó nhất là bước 1: Do đặc thù của từng môn nên các tổ chuyên môn khó tổng hợp. Phụ thuộc vào sự chỉ đạo của phòng giáo dục địa phương.

2. Quy trình xây dựng và ban hành chương trình

Yêu cầu khi xây dựng chương trình môn học: Đảm bảo chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ của bộ môn, đảm bảo thực hiện giảm tải, thay thế nội dung, không giảm thời lượng bài tập, ôn tập, luyện tập. thực hành, thực hành, tham quan, nội dung thí nghiệm, thực nghiệm của từng bài; tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và thực hành pháp luật cho học sinh.

– Cột “Nội dung nhà trường xây dựng để thực hiện”: nhà trường cần tập trung hướng dẫn giáo viên xây dựng và ghi rõ vào cột này: Tên bài (đối với bài tập yêu cầu xác định tên bài); Những điều chỉnh về PPCT bài học, nội dung dạy học, tiến trình dạy – học, v.v.

– Phân phối chương trình từng môn học của nhà trường, bao gồm: Khung phân phối chương trình, phân phối chương trình chi tiết (Gồm các cột: Bài PPCT, tên bài (Đề nghị của Sở GD & ĐT), Nội dung nhà trường xây dựng để làm, Ghi chú)

Ghi chú: Cột “Tên bài viết – Đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo”: nội dung trong cột này do nhà trường lưu giữ để lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên viên, các cấp trong quá trình thanh tra – kiểm tra dễ dàng nắm bắt, quản lý và làm việc. .

– Sau khi giáo viên, nhóm giáo viên xây dựng và hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết trình tổ chuyên môn duyệt, tổ trưởng trình lãnh đạo nhà trường ký ban hành để giáo viên thực hiện.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *