Kiến Thức

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là?

Sự vận chuyển chủ yếu của các chất tan trong hệ thống rây là gì? Hệ thống rây vận chuyển những chất tan nào? Sự vận chuyển của dòng điện sàng được thực hiện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

1. Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là?

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là Saccarôzơ.

Trong đó Saccarôzơ là Sucroza hay saccarôzơ, saccharose là một disacarit (glucose + fructose) với công thức phân tử C_{12}H_{22}O_{11}

2. Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là gì?

Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là gì?

Dòng điện rây (hay còn gọi là dòng điện đi xuống) vận chuyển chất hữu cơ từ tế bào quang hợp ở phiến lá đến cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng hoặc cất giữ (rễ, hạt, củ, quả …).

Sucrose, axit amin… là những chất hữu cơ nên sacaroza, axit amin… và một số ion khoáng được tái sử dụng sẽ được vận chuyển qua dòng rây.

=> Dây rây vận chuyển các sản phẩm đồng hóa trong lá chủ yếu là sacarozơ, axit amin … và một số ion khoáng được tái sử dụng.

3. Sự hấp thụ thụ động các ion khoáng của tế bào rễ cây phụ thuộc vào điều gì?

Sự hấp thụ thụ động các ion khoáng của tế bào rễ cây phụ thuộc vào gradien nồng độ ion.

Sự hấp thụ thụ động các ion khoáng của tế bào rễ cây phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ ion vì đây là sự hấp thụ thụ động nên sẽ dựa vào sự chênh lệch nồng độ ion (các ion sẽ đi từ nơi có nồng độ cao trong đất) . đất vào tế bào lông hút).

4. Tác dụng của dòng điện rây?

Ở thực vật, tầng mạch có nhiệm vụ vận chuyển các chất hữu cơ từ bên trong cây.

Các đặc điểm của mạch rây:

– Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và các tế bào đi kèm.

Trong đó:

  • Tế bào ống rây là tế bào không nhân, ít bào quan, nguyên sinh chất, tế bào chuyên hóa cao để vận chuyển các chất.
  • Tế bào có nhân to, nhiều ti thể, chất nguyên sinh dày đặc, không bào nhỏ làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho tế bào ống rây.

– Thành phần của dịch rây chủ yếu là sacarozơ, axit amin, vitamin, hoocmôn thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP …), một số ion khoáng được tái sử dụng, đặc biệt có nhiều kali.

– Động lực của dòng sàng:

Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ, quả …).
Mạch rây nối các tế bào của cơ quan nguồn với các tế bào của cơ quan chứa, cho phép dòng mạch rây chảy từ vùng có áp suất thẩm thấu cao sang vùng có áp suất thẩm thấu thấp.

5. Phân biệt mạch gỗ và mạch rây

Mạch gỗ và mạch rây khác nhau ở những điểm sau:

Tiêu chí Mạch gỗ Mạch rây
Cấu tạo Bao gồm mạch ống và quản bào Gồm ống rây và tế bào kèm
Đặc điểm tế bào Các tế bào chết, không có màng và bào quan

Vách tế bào được linhin hóa nên bền chắc, đầu và cuối vách bên có các lỗ nhỏ

Gồm các tế bào sống, có màng và bào quan

Tế bào rây không nhân

Tế bào kèm nhiều nhân, ti thể

Đặc điểm cấu trúc Tế bào nối với nhau thành ống rỗng dài từ rễ lên lá

Các ống xếp sát nhau sao cho các lỗ bên của chúng thông với nhau tạo thành mối liên hệ ngang giữa các ống

Chỉ có các tế bào rây nối với nhau qua bản rây có nhiều lỗ nhỏ tạo thành dòng liên tục

Các tế bào kèm không thông với nhau

Chúng tôi vừa giúp bạn đọc tìm ra loại chất tan mà mạch rây vận chuyển chủ yếu cũng như các kiến thức về mạch rây, phân biệt mạch rây và mạch gỗ.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *