Kiến Thức

Chung cư 50 năm là gì?

Căn hộ 50 năm là gì? Hiện nay, nhà ở xã hội rất phổ biến do nhu cầu về nhà ở cao nhưng quỹ đất ở khu vực nội thành lại hạn chế. Nhưng bạn hiểu căn hộ 50 năm như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Chung cư 50 năm

1. Chung cư 50 năm là gì?

Theo khoản 3 điều 126 Luật đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất như sau:

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Theo như quy định trên thì chung cư 50 năm là chung cư được xây dựng trên đất được nhà nước giao lại. Thời hạn giao đất là không quá 50 năm. Đối với khu vực có kinh tế khó khắn thì thời hạn không quá 70 năm. Và người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài với phần sở hữu nhà ở.

Thời hạn chung cư 50 năm được tính từ thời gian nhà nước giao đất cho chủ dự án. Khi thời hạn đã hết mà người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn.

2. Khi hết hạn chung cư 50 năm thì có bị mất nhà?

Căn cứ theo điều 99 Luật nhà ở quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư:

Điều 99. Thời hạn sử dụng nhà chung cư
1. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.
2. Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:
a) Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật này;
b) Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Như quy định chung cư 50 năm có sổ hồng trên thì chung cư sẽ được cơ quan nhà nước kiểm định và xác định thời gian sử dụng.

Khi chung cư hết niên hạn mà còn đảm bảo chất lượng để sử dụng thì cơ quan nhà nước cho phép tiếp tục sử dụng và gian hạn sử dụng. Nếu chung cư xuống cấp không còn sử dụng được nữa thì cơ quan nhà nước yêu cầu dỡ bỏ công trình và xây dựng một công trình khác để người dân trong chung cư được sử dụng và gia hạn thời gian sử dụng.

Như vậy thì công trình chung cư 50 năm có sổ hồng khi hết niên hạn thì người dân vẫn có thể sử dụng bằng cách gia hạn thời gian sử dụng hoặc được xây dựng một công trình mới.

3. Các loại chung cư 50 năm

Căn hộ 50 năm được chia thành 2 loại:

  • Căn hộ có sổ hồng thời hạn 50 năm, với loại hình căn hộ này người sử dụng căn hộ đã mua căn hộ được cấp sổ hồng theo quy định của pháp luật. Căn hộ khi hết thời hạn sử dụng có thể được gia hạn theo quy định của pháp luật.
  • Căn hộ đã 50 năm nhưng được cho thuê, với loại hình căn hộ này người sử dụng căn hộ thuê 50 năm, hết 50 năm không được tiếp tục sử dụng và không được bồi thường. Nói một cách đơn giản, bạn thuê một căn hộ dài hạn trong 50 năm và số tiền đó được cố định khi bắt đầu thuê, nên sau khi sử dụng hết 50 năm, tiền thuê cũng được phân bổ theo tháng, từng năm. Trong trường hợp này, căn hộ 50 năm được cho thuê với giá tương đương.

4. Quy định về sổ hồng chung cư 50 năm?

Như vậy, từ những phân tích trên, người mua căn hộ có sổ hồng sẽ được sử dụng căn hộ vĩnh viễn. Sổ hồng là sổ xác định quyền nhà ở gắn liền với đất sử dụng lâu dài. Khi căn hộ hết thời hạn 50 năm sẽ được cơ quan kiểm tra nếu an toàn sử dụng, nếu không sẽ bồi thường căn hộ khác hoặc tái định cư.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về vấn đề Chung cư 50 năm là gì?

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *