Kiến Thức

Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

Công dân có các quyền tự do dân chủ, trong đó có quyền tố cáo, vậy công dân được thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? Trong bài viết của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Quy định của pháp luật về quyền tố cáo của công dân

1. Công dân được thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

Tố cáo là việc cá nhân báo cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào công dân cũng được thực hiện quyền tố cáo. Trả lời câu hỏi dưới đây cùng chúng tôi tìm hiểu về các trường hợp thực hiện quyền tố cáo.

Hỏi: Công dân được thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị hạ bậc lương không rõ lý do.

B. Nhận quyết định điều động công việc.

C. Được giao việc làm thêm ngoài thỏa thuận.

D. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá.

Đáp án: D. Công dân được thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện đường dây cá độ bóng đá.

Lý do chọn đáp án trên: hành vi cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật, bị pháp luật xử phạt theo BLHS năm 2015 sửa đổi. Các hành vi ở đáp án A, B, C ở đây là thỏa thuận dân sự và quyết định hành chính trong quản lý nội bộ của cơ quan. Đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại cho Nhà nước.

Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

2. Quyền tố cáo của công dân được quy định như thế nào?

Pháp luật quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân.

Điều 30 Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 30.

1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu cáo, vu khống người khác.

Khi thấy hành vi vi phạm pháp luật, công dân có quyền tố cáo trực tiếp mà không bị cản trở, tác động của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác vì quyền tố cáo là quyền độc lập của mỗi cá nhân. Nhà nước trao quyền. Cá nhân tố cáo một trong hai nhóm hành vi sau:

+ Tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

3. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Người tố cáo là cá nhân đứng ra tố cáo, tức là mọi công dân trên cả nước. Khi thực hiện quyền tố cáo, công dân có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 9 Luật Tố cáo 2018.

+ Quyền của người tố cáo:

 • Thực hiện quyền tố cáo theo quy định
 • Đảm bảo giữ bí mật tên, địa chỉ, chữ ký và các thông tin cá nhân khác của bạn
 • Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo. , tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo
 • Tiếp tục tố cáo khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng quy định của pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết.
 • Rút đơn tố cáo
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo
 • Thưởng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

Nghĩa vụ của người khiếu nại:

 • Cung cấp thông tin cá nhân cụ thể
 • Trình bày trung thực nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đơn tố cáo mà mình nhận được
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo
 • Phối hợp với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu
 • Bồi thường thiệt hại do cố ý tố cáo sai sự thật.

Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện quyền tố cáo bằng cách quy định quyền được giữ bí mật thông tin cá nhân, tố cáo khi có căn cứ sai phạm, rút ​​đơn tố cáo, được khen thưởng và bồi thường thiệt hại. Đồng thời, người tố cáo còn có nghĩa vụ trung thực về việc cung cấp thông tin, tài liệu và chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo. Pháp luật có quy định như vậy để tránh tình trạng lợi dụng quyền tố cáo, tố cáo không đúng đối tượng, không đúng sự thật.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *