Kiến Thức

Cử tri là gì?

Cử tri là gì? Điều kiện để trở thành cử tri, quy định về cử tri và cách ghi số thẻ cử tri. Sắp tới ngày bầu cử, hãy cùng tìm hiểu những quy định của pháp luật về cử tri.

1. Cử tri là gì?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (Ngày 23 tháng 5 năm 2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

2. Điều kiện để trở thành cử tri

Để trở thành cử tri, công dân phải có đủ các điều kiện sau

  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tuổi: 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử
  • Có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử
  • Không thuộc các trường hợp không được tham gia bầu cử, bao gồm:

Người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án, người đang chấp hành án phạt tù mà chưa được hưởng án treo. bị đình chỉ, người mất năng lực hành vi dân sự không được đưa vào danh sách cử tri.

3. Cách thức ghi số thẻ cử tri

Cử tri là gì? 

Cách thức ghi số Thẻ cử tri theo danh sách cử tri được thực hiện theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG như sau:

  • Trong danh sách cử tri lập theo từng khu vực bỏ phiếu, họ và tên cử tri xếp theo hộ gia đình hoặc theo tổ chức, đơn vị nơi cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu (ví dụ bệnh viện, nhà an dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đơn vị vũ trang nhân dân,…).
  • Trường hợp danh sách lập theo hộ gia đình thì tên chủ hộ xếp lên đầu; các hộ xếp theo thứ tự từ đầu xóm đến cuối xóm (ở nông thôn), từ đầu phố đến cuối phố (ở thành thị) hoặc theo một thứ tự thích hợp với đặc điểm của địa phương.
  • Số Thẻ cử tri được ghi theo số thứ tự của cử tri trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng.

4. Danh sách cử tri là gì?

Danh sách cử tri được quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 như sau

Danh sách cử tri là danh sách ghi tên, tập hợp những cử tri của kỳ bầu cử. Danh sách cử tri được lập chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử.

Nguyên tắc lập danh sách cử tri:

– Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

– Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.

– Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

– Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thẩm quyền lập danh sách cử tri:

  • Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.
  • Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.
  • Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân.

Trên đây, chúng tôi đã trả lời câu hỏi Cử tri là gì?

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *