Kiến Thức

Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh là gì?

Biển hiệu lệnh là một nhóm biển báo quan trọng trong giao thông đường bộ Việt Nam. Đây là biển báo cho người đi đường biết họ phải tuân theo điều gì. Vậy biển hiệu lệnh là gì, đặc điểm chung của nhóm dấu hiệu lệnh là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Dấu hiệu lệnh là gì?

Biển hiệu lệnh là một trong những biển báo giao thông quan trọng, biển hiệu lệnh hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện các hiệu lệnh như: Đi thẳng, giảm tốc độ, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu, vòng sang phải, vòng sang trái, …

Để dễ phân biệt, chúng ta có thể hiểu các loại biển cảnh báo ngược với biển cấm. Nếu biển báo cấm không cho người tham gia giao thông thực hiện một hành vi nào đó thì biển hiệu lệnh yêu cầu người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của loại biển báo đó.

2. Ý nghĩa chung của các dấu hiệu lệnh

Ý nghĩa chung của biển cảnh báo: Biển hiệu lệnh là biển báo hiệu để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh. Biển báo hiệu giao thông đường bộ được chia thành 10 loại biển hiệu lệnh khác nhau (301 – 310).

3. Đặc điểm chung của nhóm biển lệnh

Đặc điểm: Biển hiệu lệnh có hình tròn, không viền và có nền màu xanh lam. Các ký tự số và chữ, hình vẽ trong biển báo có màu trắng trừ biển lệnh số 307. Toàn bộ hệ thống biển lệnh được thể hiện trong hình bên dưới.

Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh là gì?

4. Các loại biển báo hiệu lệnh

Biển số R.122 “Biển báo dừng”

Các biển hiệu lệnh này buộc các phương tiện cơ giới, thô sơ, kể cả xe được quyền ưu tiên theo quy định phải dừng trước biển, trước vạch kẻ đường và chỉ được đi khi thấy tín hiệu điều khiển cho phép (do người điều khiển giao thông hoặc đèn chiếu sáng. và cờ) quyền đi.

Biển số R.301 (a, b, c, d, e, f, g, h) “Tín hiệu chỉ hướng đi theo”

Chỉ cho các phương tiện giao thông (thô sơ và cơ giới) đi theo hướng quy định. Trong đó phải đặt một trong các loại biển số (R.301a, b, c, d, e, f, g, h) để biểu thị ý nghĩa “Phương hướng đi theo”. Tùy theo hướng mà người sử dụng biển hiệu lệnh sẽ lựa chọn loại biển hiệu phù hợp.

Biển báo bắt buộc đối với các phương tiện phải đi theo hướng mũi tên (trừ các phương tiện được ưu tiên theo quy định):

Biển số R.301a: Xe chỉ được đi thẳng.
Biển số R.301b: Các phương tiện chỉ được phép rẽ phải.
Biển số R.301c: Các phương tiện chỉ được rẽ trái.
Biển số R.301d: Các phương tiện chỉ được phép rẽ phải.
Biển số R.301e: Các phương tiện chỉ được rẽ trái.
Biển số R.301f: Các phương tiện chỉ được đi thẳng và rẽ phải.
Biển số R.301g: Các phương tiện chỉ được đi thẳng và rẽ trái.
Biển số R.301h: Các phương tiện chỉ được phép rẽ trái, rẽ phải.
Biển số R.302 (a, b, c) “Đi đúng hướng xung quanh chướng ngại vật”

Để cảnh báo các phương tiện (cơ giới và thô sơ) có hướng đi qua chướng ngại vật, hãy đặt biển số R.302 (a, b, c) với ý nghĩa “Hướng đi phải đi vòng qua chướng ngại vật”. Biển số R.302 (a, b) còn được sử dụng kết hợp với biển số P.102 ở dải phân cách để giúp người điều khiển giao thông báo hiệu cho người điều khiển phương tiện biết hướng đi của phần đường một chiều.

Biển số R.303 “Biển hiệu lệnh tại ngã tư đi theo bùng binh”

Cảnh báo các phương tiện (thô sơ và cơ giới) đi theo đường vòng có hướng mũi tên tượng trưng hướng rẽ an toàn tại nơi đường giao nhau.

Biển số R.304 “Biển báo hiệu đường dành cho xe thô sơ”

Biển báo có hiệu lực yêu cầu các phương tiện thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải sử dụng phần đường dành cho phương tiện này đi lại. Cấm các phương tiện cơ giới kể cả xe máy và xe ưu tiên đi vào phần đường này, trừ trường hợp băng qua đường nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xe thô sơ, người đi bộ và người đi bộ. đi bộ.

Biển số R.305 “Biển báo tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ”

Để báo hiệu đường cho người đi bộ, hãy đặt biển hiệu lệnh này. Các loại xe cơ giới, thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dành cho người tàn tật), kể cả xe được ưu tiên theo quy định sẽ không được đi vào phần đường có biển báo này. Trừ trường hợp sang đường nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi đường.

Biển số R.306 “Biển báo tốc độ tối thiểu”

Để chỉ tốc độ tối thiểu cho phép của các phương tiện cơ giới. Biển hiệu lệnh có hiệu lực buộc các phương tiện cơ giới phải chạy với tốc độ không được phép nhỏ hơn giá trị ghi trên biển trong điều kiện mật độ giao thông thuận tiện, an toàn. Các phương tiện có tốc độ tối đa do nhà sản xuất quy định mà không đáp ứng được tốc độ tối thiểu ghi trên biển số sẽ không được phép đi vào đường này.

Biển số R.307 “Biển báo giới hạn tốc độ tối thiểu”

Khi kết thúc phần tốc độ tối thiểu, biển số R.307 sẽ được đặt để báo hiệu lệnh đã hết tốc độ tối thiểu ”(hoặc DP.135“ Hết các điều cấm ”khi có nhiều hơn một giới hạn tốc độ tại đồng thời.Tất cả các biển báo cấm khác đều không có tác dụng).

Biển số R.308 (a, b) “Báo hiệu lệnh đi qua tuyến đường cầu vượt”

Cho biết phía trước sắp có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo hướng dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hoặc rẽ phải).

Biển số R.309 “Hiệu lệnh bấm còi”

Cho biết khi đến gần vị trí của biển hiệu lệnh này, cần bấm còi.

Biển số R.310 (a, b, c) “Biển báo chỉ đường dành cho xe chở hàng nguy hiểm”

Để cảnh báo các xe chở hàng nguy hiểm đi theo hướng quy định, hãy đặt một trong các biển số R.310 (a, b, c) “Hướng đi dành cho xe chở hàng nguy hiểm”.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *