Kiến Thức

Diễn biến hòa bình là gì? Cho ví dụ

Hòa bình là gì? Ví dụ. Diễn biến hòa bình là một cụm từ chúng ta đã nghe khá nhiều lần trong những năm gần đây. Vậy, diễn biến hòa bình là gì? Chúng ta có thể hiểu cụm từ này theo nghĩa đen không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu

Nội dung diễn biến hòa bình

1. Diễn biến hòa bình là gì?

Diễn biến hòa bình có thể được hiểu như sau:

Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước không tuân theo. theo sự lãnh đạo của họ từ bên trong bằng các phương tiện phi quân sự.

Các biện pháp “diễn biến hòa bình” bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, bóp nghẹt kinh tế,… nhằm làm suy yếu, tan rã đối phương vì mục tiêu “thắng mà không cần đánh” đã được các chuyên gia áp dụng. về chính trị, quân sự, nhiều nước đã làm từ lâu. Nhưng đây thường là những biện pháp bổ sung cho các hành động tấn công quân sự.

=> Diễn biến hòa bình là đối lập “hòa bình” đối với nhà nước, không phải bằng biện pháp bạo lực hay quân sự.

2. Nội dung diễn biến hòa bình

Nội dung chủ yếu của chiến lược “diễn biến hòa bình” là kẻ thù dùng mọi thủ đoạn về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh … để phá hoại, chống phá từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, dân tộc, khuyến khích tư nhân hóa kinh tế và đa nguyên hóa về chính trị, tạo ra tình trạng mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động.

Đặc biệt, họ hết sức coi trọng cổ vũ lối sống tư sản, làm phai nhạt dần mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong một bộ phận sinh viên. Triệt để lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức ép, từng bước chuyển hoá, thay đổi chế độ chính sách. trình độ xã hội dọc theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

3. Ví dụ diễn biến hòa bình

Lấy ví dụ về diễn biến hòa bình như sau:

Anh A đăng lên facebook những thông tin sai sự thật về Đảng và Nhà nước Việt Nam, cắt ghép video tạo dựng nên cảnh lực lượng chức năng đàn áp nhân dân, từ đó lên án nhà nước ta không thực hiện dân quyền, dân chủ. Một bộ phận người dùng facebook không kiểm định kỹ thông tin đã bị những bài viết này dắt mũi, cảm thấy bất mãn và mất niềm tin vào nhà nước.

Mặc dù A không dùng những thủ đoạn bạo lực, quân sự nhưng A đang làm nhân dân mất niềm tin vào nhà nước, tạo nên những sức ép với nhà nước hòng lật đổ chế độ

4. Chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam

Chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam đang phát triển khá đa dạng, len lỏi vào sâu các bộ phận, tầng lớp nhân dân, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã thể hiện ngày càng rõ hơn, tinh vi hơn, cả trực tiếp lẫn gián tiếp trong các khâu của quá trình sáng tạo, quản lý, quảng bá, truyền bá lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Đã xuất hiện những “tác phẩm” có dụng ý chính trị rõ rệt phủ định con đường và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, thông qua việc bôi đen hiện thực lịch sử hoặc dùng những “hình tượng” mang tính ẩn dụ đen tối nhằm giễu nhại con đường cách mạng của dân tộc mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Vũ Thư Hiên, Bùi Tín những năm trước đây, nhóm “mở miệng” trong những năm cuối thế kỷ XX và cả truyện ngắn của một số cây bút trẻ gần đây đã bộc lộ rõ khuynh hướng này. Hùa theo khuynh hướng đó là những người làm phê bình, giới thiệu đã tìm cách đề cao các loại “tác phẩm” như vậy, coi đó là “trung thực”, là “sức mạnh” của bên lề, của ngoại vi đang tấn công để “giải” (hóa giải) trung tâm, là sự “sáng tạo” và “phát hiện” độc đáo. Thực chất, họ đã dùng những thủ pháp nghệ thuật để vu cáo, xuyên tạc, bôi bẩn các giá trị văn hóa dân tộc, các thành tựu cách mạng cả trong quá khứ và hiện tại.

5. Giải pháp chống diễn biến hòa bình

Dưới đây là một số giải pháp chống diễn biến hòa bình:

Một là: Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ là nhân tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội và của từng đơn vị; Đồng thời đóng vai trò định hướng thúc đẩy hành động, tác phong tích cực của quân nhân

Hơn nữa, vấn đề cốt lõi của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là phải thực hiện “chiến thắng không cần chiến tranh”. Chúng đã tập trung chống phá về chính trị, tư tưởng của Quân đội ta. Vì vậy, cần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Yêu cầu về bản lĩnh chính trị của quân đội hiện nay là phải kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa và thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hai là: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng tốt mọi phương án tác chiến, luyện tập tốt các phương án không để bị động, bất ngờ khi có tình huống.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luyện tập, thuần thục các phương án tác chiến là một trong những yếu tố bảo đảm cho các đơn vị trong toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, đây cũng là giải pháp trực tiếp làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại tổ chức của quân đội, làm suy giảm khả năng chiến đấu, vô hiệu hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội. đến yếu tố chính trị, tư tưởng của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội

Ba là: Thường xuyên củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức, quản lý chặt chẽ về mọi mặt của đơn vị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”.

Thứ tư: Phối hợp với địa phương, đơn vị bạn xây dựng địa bàn vững mạnh, an toàn, kịp thời ngăn chặn, đập tan khi có tình huống bạo loạn.

Trên đây chúng tôi đã trả lời câu hỏi Diễn biến hòa bình là gì? Ví dụ. Diễn biến hòa bình ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là với sự phổ biến của mạng xã hội. Chúng ta phải tỉnh táo trước những thông tin được đăng tải, để tránh bị dẫn dắt bởi những bài báo không có căn cứ. Các hành vi đăng thông tin không chính xác sẽ phải chịu các chế tài của pháp luật.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *