Kiến Thức

Định giá tài sản là gì?

Định giá tài sản là gì? Định giá tài sản trong tố tụng hình sự và dân sự. Quy định về định giá tài sản.

Quy định về định giá tài sản trong TTDS và TTHS

1. Định giá tài sản là gì?

Định giá tài sản có thể hiểu là việc xác định giá của tài sản tại một thời điểm nhất định

Việc định giá tài sản được thực hiện trong các trường hợp khác nhau như: thanh lý tài sản, bán đấu giá tài sản …

2. Định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Định giá tài sản là gì?

Định giá tài sản trong tố tụng dân sự được quy định tại Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS).

– Khoản 3 Điều này quy định Tòa án ra quyết định xác định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Theo yêu cầu của một hoặc các bên liên quan;
  • Các đương sự không thống nhất được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra các mức giá tài sản khác nhau hoặc không thống nhất được giá tài sản;
  • Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định tài sản với giá thấp hơn giá thị trường mà tài sản được định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc
  • người thứ ba hoặc để có căn cứ xác định tài sản đó. tổ chức thẩm định giá đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

– Trình tự thành lập Hội đồng định giá quy định tại Khoản 4 Điều này

– Định giá tài sản trong tố tụng dân sự tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự: “Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản tranh chấp; thỏa thuận giá tài sản tranh chấp”.

– Trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả định giá ban đầu không đúng, không phù hợp với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm giải quyết vụ án dân sự thì được định giá lại.

3. Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự được quy định từ điều 215 đến điều 222 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTDS). Theo đó, khi cần xác định giá tài sản để giải quyết vụ án hình sự thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có văn bản yêu cầu định giá tài sản.

– Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung sau đây:

  • Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ, tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá;
  • Tên Hội đồng định giá tài sản yêu cầu;
  • Thông tin và đặc điểm của tài sản được định giá;
  • Tên của tài liệu liên quan (nếu có);
  • Nội dung yêu cầu định giá tài sản;
  • Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản.

– Việc định giá tài sản do Hội đồng định giá tài sản thực hiện. Cuộc họp định giá tài sản có thể được tổ chức tại nơi có tài sản định giá hoặc tại một địa điểm khác theo quyết định của Hội đồng định giá tài sản.

Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán được tham dự phiên họp định giá tài sản nhưng phải báo trước cho Hội đồng định giá tài sản; Khi được sự đồng ý của Hội đồng định giá tài sản, họ có quyền đưa ra ý kiến.

– Trường hợp có nghi vấn về kết luận định giá lần đầu mà cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền có đủ căn cứ để nghi ngờ kết luận thì tiến hành định giá lại. Được đánh giá lại tối đa 02 lần.

Từ chối đánh giá tài sản

Từ chối định giá tài sản, trốn tránh việc định giá tài sản mà không có lý do chính đáng có thể cấu thành tội từ chối kê khai, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu đã được Chính phủ phê duyệt. Điều 383 BLHS 2015:

1. Người làm chứng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này thì người giám định, người giám định tài sản, người phiên dịch từ chối khai báo hoặc trốn tránh việc kết luận giám định, định giá. tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Phí định giá tài sản

4.1 Phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự là khoản tiền cần thiết, hợp lý phải trả để định giá tài sản và được Hội đồng định giá tính toán căn cứ vào quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản được quy định tại Điều 165 BLTTDS:

1. Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận.

2. Trong trường hợp yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thì mỗi người nhận tài sản phải chịu một phần chi phí định giá tài sản tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia.

3. Trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Bộ luật này thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản được xác định như sau:

a) Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều này nếu kết quả định giá chứng minh được quyết định định giá tài sản của Tòa án là có căn cứ;

b) Tòa án thanh toán chi phí định giá tài sản nếu kết quả định giá tài sản chứng minh quyết định định giá tài sản của Tòa án là không có căn cứ.

4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 và điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì nguyên đơn phải chịu chi phí định giá tài sản. sản xuất.

Trường hợp việc giải quyết của phiên tòa phúc thẩm bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu hậu quả sau đây. : chi phí định giá tài sản.

5. Trường hợp khác do việc giải quyết vụ án bị đình chỉ theo quy định của Bộ luật này mà Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì người yêu cầu định giá tài sản phải chịu chi phí định giá tài sản.

4.2 Phí định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 30/2018 / NĐ-CP:

Chi phí định giá, đánh giá lại tài sản được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ đơn xin tạm ứng kinh phí, đơn đề nghị thanh toán chi phí thẩm định giá tài sản và thẩm định lại của Hội đồng thẩm định giá, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tạm ứng. kinh phí, thanh toán chi phí định giá và thẩm định lại cho Hội đồng định giá.

Trên đây, chúng tôi đã giải đáp thắc mắc Định giá tài sản là gì? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại chuyên mục Hình sự, chuyên mục Hỏi đáp pháp luật

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *