Kiến Thức

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Chúng ta đều biết hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày nhằm cung cấp các dịch vụ công như: y tế, giáo dục, tài chính …. Vậy, đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu thêm nhé.

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?

Đơn vị sự nghiệp công lập là những đơn vị nào?

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý. nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục và thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông và các lĩnh vực công ích khác. các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

1. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ).

– Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Chủ yếu là các Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Trường học …. trực thuộc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phân biệt đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Người sử dụng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập là nhà nước (trực tiếp hoặc gián tiếp). Do đó, việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ, chính sách đối với viên chức ở các đơn vị này không giống đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Nhà nước hoàn toàn có thể quy định một số quy định. ràng buộc nghĩa vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong khi đó, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đang được tổ chức và hoạt động chủ yếu theo mô hình doanh nghiệp; Việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động ở các đơn vị này về cơ bản dựa trên quan hệ lao động phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động. Vì vậy, không thể xây dựng một cơ chế pháp lý chung cho việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng các loại đối tượng này.

Có hai loại đơn vị kinh doanh:

Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn
Các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn

Các đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ đông về số lượng. Nó cũng đa dạng về loại hình và lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập rất phức tạp tùy theo tiêu chí phân loại.

3. Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã chia đơn vị sự nghiệp công lập thành 4 loại hình:

 • Đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và đầu tư;
 • Đơn vị tự trang trải kinh phí thường xuyên;
 • Đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên;
 • Đơn vị được Nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

Luật Viên chức 2010 quy định hai loại đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

Đơn vị được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Và đơn vị chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Tiêu chí phân loại này không chỉ dựa trên khả năng tự chủ về tài chính. Nó cũng phụ thuộc vào mức độ tự chủ nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự.

4. Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước:

Bao gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện,…

Ví dụ, có một số đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ thành lập như:

 • Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Thông tấn xã Việt Nam.
 • Đài truyền hình Việt Nam.
 • Đài truyền hình Việt Nam ..

5. Tổ chức chính trị

Hiện nay, nước ta có một tổ chức chính trị được công nhận là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,
 • Báo Nhân dân
 • NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật
 • Tạp chí Cộng sản

6. Tổ chức chính trị – xã hội

Ví dụ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh …

Một số đơn vị sự nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

 • Báo Tuổi trẻ
 • Báo tiên phong

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *