Kiến Thức

Hành chính công vụ là gì?

Hành chính công là gì? Công vụ là một thuật ngữ quen thuộc, thường được hiểu là một loại hình hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước nhằm mục đích phục vụ nhà nước và nhân dân về mọi mặt của đời sống xã hội. Vậy hành chính công là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể và đưa ra các ví dụ để các bạn hiểu rõ về thuật ngữ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Phương thức hành chính công vụ là gì?

1. Hành chính công vụ là gì?

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa cụ thể thuật ngữ hành chính công là gì, nhưng khái niệm hành chính, công vụ đã quen thuộc và xuất hiện rất nhiều trong sinh hoạt đời thường của người dân. quốc gia.

  • Công vụ là một loại hoạt động mang tính pháp lý quyền lực do đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước hoặc những người khác thực hiện khi được Nhà nước trao quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. quá trình quản lý toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Công vụ là phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân, gắn liền với quyền lực nhà nước.
  • Hành chính là hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước cao nhất là Chính phủ nhằm tổ chức thực thi pháp luật và bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan nhà nước.

Ở nước ta, hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và nhiều tổ chức xã hội khác thực chất là hoạt động vì lợi ích công cộng. Điều này xuất phát từ bản chất của nhà nước của dân, do dân, vì dân và vì mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị. Các hoạt động này có tính chất chuyên nghiệp, thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, có thể nói đây là hoạt động “chính thức” với nghĩa đầy đủ nhất của từ “chính thức” theo cách hiểu ở Việt Nam và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Ví dụ về hành chính công vụ

Ví dụ về hành chính công vụ

Ví dụ về các hoạt động hành chính công vụ diễn ra thường xuyên trong cuộc sống như việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên, cán bộ, công chức.. nhà nước.

Ví dụ: Thủ tục cấp giấy khai sinh; hoạt động thanh kiểm tra hành chính, tài chính; thủ tục cấp biển số xe, đăng ký xe; thủ tục làm CMND/CCCD…

3. Các nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước

Các nguyên tắc hoạt động hành chính công vụ

Các nguyên tắc hoạt động công vụ hiện hành.

Các nguyên tắc công vụ là những tư tưởng, quan điểm chi phối toàn bộ hoạt động công vụ nhà nước, hoạt động công vụ của cán bộ, công chức nhà nước. Đây là những tư tưởng, quan điểm có tính chất nền tảng phản ánh bản chất của công vụ, quyết định định đướng của nền công vụ của quốc gia. Nền công vụ có thực sự mang tính phục vụ nhân dân hay không tuỳ thuộc vào việc tôn trọng, thực hiện những nguyên tắc công vụ như thế nào. Các nguyên tắc công vụ bao
gồm:

– Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (hiến pháp, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác, quy định chung,v.v.)

– Đúng quyền hạn được trao

– Chịu trách nhiệm với công vụ thực hiện

– Thống nhất trong quá trình thực thi công vụ giữa các cấp, ngành, lãnh
thổ;

– Nguyên tắc công khai

– Nguyên tắc minh bạch

Ngoài những nguyên tắc chung mà nền công vụ các quốc gia thường đề cập tới thì trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đưa ra 5 nhóm nguyên tắc thực thi công vụ cần tuân thủ:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

– Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công
dân;

– Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát;

– Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả;

– Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *