Kiến Thức

Khung giá đất là gì? Ý nghĩa của khung giá đất?

Trong lĩnh vực đất đai, Nhà nước đã ban hành quy định về khung giá các loại đất để quản lý các hoạt động liên quan đến đất đai. Vậy khung giá đất là bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây.

1. Khung giá đất là gì?

Khung giá đất được hiểu là giá đất do Chính phủ quy định từ tối thiểu đến tối đa tùy theo loại đất quy định tại Điều 113 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 113. Khung giá đất

Chính phủ ban hành khung giá đất 5 năm một lần đối với từng loại đất và từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất, nếu giá đất chung trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh. khung giá. đất phù hợp.

Khung giá đất chỉ áp dụng 5 năm một lần đối với từng loại đất khác nhau. Khung giá đất không cố định và sẽ tăng giảm tùy theo thị trường.

Nghị định số 96/2019 / NĐ-CP quy định khung giá đất áp dụng cho các đối tượng sau đây:

– Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất.

– Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

– Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Theo quy định trên, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đất đai đều áp dụng khung giá đất do Nhà nước quy định.

Nhà nước ban hành hai loại khung giá đất dựa trên hai nhóm đất chính ở nước ta, bao gồm:

  • Nhóm đất nông nghiệp

– Khung giá đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác

– Khung giá đất trồng cây lâu năm

– Khung giá đất rừng sản xuất

– Khung giá đất nuôi trồng thủy sản

– Khung giá đất làm muối

  • Nhóm đất phi nông nghiệp

– Khung giá đất ở tại nông thôn

– Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

– Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

– Khung giá nhà ở tại khu vực thành thị

– Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

– Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

Khung giá đất là gi?

2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là tập hợp giá đất của từng loại đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố trong từng thời kỳ. Bảng giá đất sẽ khác nhau giữa các địa phương, sự chênh lệch giá đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố tại địa phương đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ dựa vào các yếu tố đó để ban hành bảng giá đất. Tuy nhiên, bảng giá đất phải tuân theo khung giá đất do Nhà nước quy định.

Trong bảng giá đất sẽ ghi cụ thể hơn từng loại giá so với khung giá nhà nước quy định, giá đất trong bảng giá đất chỉ được dao động trong khung giá quy định.

3. Ý nghĩa của khung giá đất?

Khung giá đất có ý nghĩa to lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất. Khung giá đất là cơ sở dữ liệu tham khảo và tuân thủ chính để ban hành bảng giá đất. Hơn nữa, việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất …, cũng phải căn cứ vào khung giá đất.

Đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, các giao dịch mua bán nhà đất phải tuân theo quy định của pháp luật, đặc biệt giá nhà đất phải theo khung giá đất của nhà nước.

Trên đây chúng tôi đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Khung giá đất là gì? Ý nghĩa của khung giá đất. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại chuyên mục Hỏi đáp Luật Đất đai.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *