Kiến Thức

Những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận quan trọng của hợp đồng lao động và được quy định trong Bộ luật lao động 2012. Tuy nhiên, để tránh xảy ra tranh chấp sau này, nhà tuyển dụng cần lưu ý một số điểm được nêu trong bài viết dưới đây.

Theo quy định tại Điều 24 BLLĐ 2012, Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động, quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung. hợp đồng.

Những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

Vì phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng nên nội dung của phụ lục hợp đồng phải tùy thuộc và không được trái với nội dung của hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung điều khoản của hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản của hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trong trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, tuy nhiên nếu hợp đồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ thì phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản vô hiệu trong hợp đồng. đồng.

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định số lượng phụ lục hợp đồng tối đa có thể được ký kết, do đó, số lượng sẽ phụ thuộc vào mức độ cụ thể của hợp đồng và vào ý chí của các bên tham gia hợp đồng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP thì hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng, cụ thể:

Thời hạn của hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp gia hạn hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi. người lao động là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động. ”

Dựa trên khái niệm, phụ lục hợp đồng sẽ được chia thành 2 loại:

  • Phụ lục Hợp đồng là phần bổ sung cho Hợp đồng chính và được thực hiện đồng thời với Hợp đồng chính. Các phụ lục loại này thường ghi rõ công việc phải thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, thời kỳ, ngày tháng… như trong hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.
  • Phụ lục Hợp đồng nhằm bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của Hợp đồng đã thực hiện trước đó. Phụ lục thường là thay đổi nội dung của Hợp đồng đã được xác lập như: gia hạn, rút ​​ngắn thời hạn Hợp đồng, tăng hoặc giảm giá trị theo Hợp đồng, sửa đổi, bổ sung một số hạng mục công việc đã thực hiện. …

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *