Kiến Thức

Những truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về truyền thống của Đoàn trong Tháng Thanh niên.

Truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những truyền thống gì?

Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, được phản ánh trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, đại bộ phận thanh niên chúng ta luôn thắt chặt hàng ngũ xung quanh sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

+ Truyền thống của bộ đội xung kích cách mạng, dám nhận nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ sáng tạo… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù là biên cương hay hải đảo, công việc dù mới hay khó.

+ Truyền thống đoàn kết của những người cùng lứa tuổi, trong các Đoàn thể, Hội; đoàn kết với nhân dân; thương yêu giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, nhất là khi gặp kẻ thù, thiên tai.

Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện, đồng cảm, chung sức vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

+ Truyền thống hiếu học, ham học hỏi tự nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý, quân sự … say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, cống hiến cho sự nghiệp đất nước. dân tộc và Đảng.

Học ở trường, học ở đời, học để có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên chúng ta nỗ lực phấn đấu ngày càng tốt hơn.

2. Ngày thành lập nhóm

Cuối tháng 3-1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trần Phú. Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cấp bách và kiện toàn thành phần công nhân trong Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng, Người đã ra quyết định “Phải khẩn trương thành lập tổ chức Đoàn” và hướng dẫn các tổ chức Đảng ở các địa phương. quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn. Từ đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời.

Trải qua các giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên cộng sản. Hồ Chí Minh. Cùng với đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 năm 1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III đã lấy ngày 26 tháng 3, một ngày trong Hội nghị Trung ương tháng 3 năm 1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn. Ngày 26/3 đã trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẻ vang.

Sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn đã đáp ứng kịp thời những yêu cầu cấp thiết của phong trào thanh thiếu nhi ở nước ta. Đó là sự vận động khách quan, phù hợp với cách mạng nước ta; Đồng thời phản ánh công lao to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn.

3. Vài nét về lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, Đoàn đã nhiều lần đổi tên:

  • Từ 1931 đến 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
  • Từ 1937 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941: Đoàn Thanh niên chống đế quốc Đông Dương
  • Từ tháng 5-1941 – 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
  • Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
  • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Kế tục các thế hệ thanh niên đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội liên tục lập được những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *