Kiến Thức

Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực tương tự như hợp đồng lao động. Dưới đây là những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động mà người lao động cần biết, mời các bạn tham khảo.

Những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 24 BLLĐ, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động, có tác dụng như hợp đồng lao động, quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng. .

Theo đó, phụ lục hợp đồng là văn bản quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng

2. Phụ lục hợp đồng lao động được ký mấy lần?

Theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012 / QH13 tại Điều 24 quy định chi tiết về phụ lục hợp đồng lao động như sau:

“Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì nội dung của hợp đồng lao động được ưu tiên áp dụng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều khoản được sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực ”.

Như vậy, phụ lục hợp đồng là một bộ phận cấu thành của hợp đồng lao động và doanh nghiệp có thể ký vào phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực của việc sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng lao động bị giới hạn bởi số lần lập theo Nghị định 05/2015 / NĐ-CP tại Điều 25 về sửa đổi, bổ sung thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động như sau:

Thời hạn của hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp gia hạn hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi. người lao động là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động. ”

Theo quy định trên, thời hạn hợp đồng chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Nếu doanh nghiệp sử dụng phụ lục hợp đồng để sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động nhiều lần thì doanh nghiệp đang vi phạm quy định của Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015 / NĐ-CP.

3. Mối quan hệ giữa phụ lục hợp đồng và hợp đồng?

Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng, vì vậy nội dung của phụ lục hợp đồng phải phụ thuộc và không được trái với nội dung của hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung điều khoản của hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản của hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trong trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, tuy nhiên nếu hợp đồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ thì phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản vô hiệu trong hợp đồng. đồng.

4. Có bao nhiêu loại phụ lục hợp đồng?

Dựa trên khái niệm, phụ lục hợp đồng sẽ được chia thành 2 loại:

Loại 1: Phụ lục hợp đồng bổ sung cho hợp đồng chính và được lập đồng thời với hợp đồng chính. Các phụ lục loại này thường ghi rõ công việc phải thực hiện, tiêu chuẩn, số liệu, công đoạn, ngày tháng… theo hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.

Loại 2: Phụ lục hợp đồng nhằm bổ sung, sửa đổi một số quy định của hợp đồng đã lập trước đó. Phụ lục loại này thường là thay đổi nội dung của hợp đồng đã xác lập như gia hạn, rút ​​ngắn thời hạn hợp đồng, tăng giảm giá trị theo hợp đồng, sửa đổi, bổ sung một số hạng mục công việc. trình diễn,…

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *