Kiến Thức

Quy định về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương

Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương hiện đang được khá nhiều người quan tâm, nhất là đối với những đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp của mình. Hơn nữa, việc xây dựng tiền lương cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc nắm vững các thủ tục đăng ký trả lương sẽ giúp người sử dụng lao động thực hiện nhanh chóng và chính xác các thủ tục pháp lý. Mời bạn đọc tham khảo thông tin chi tiết về vấn đề này trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Thủ tục đăng ký thang bảng lương mới nhất

Hướng dẫn cách đăng ký thang lương, bảng lương

1. Thang lương, bảng lương là gì?

– Thang lương là hệ thống xác định trước nhóm lương (bậc lương), bậc lương (hệ số lương) làm căn cứ để doanh nghiệp trả lương và xét tăng lương định kỳ cho người lao động, thể hiện sự công bằng, minh bạch.

– Bảng lương là văn bản do Nhà nước ban hành, quy định mức lương cụ thể cho các loại công việc, nghề nghiệp, chức vụ và tương quan hệ số lương giữa những người lao động trong cùng một ngành nghề theo trình độ của họ. , kinh nghiệm làm việc hoặc theo công việc thực tế mà người lao động đảm nhận. Cơ cấu của bảng lương gồm bậc lương, bậc lương và hệ số lương.

2. Thủ tục đăng ký hệ thống thang, bảng lương của doanh nghiệp

Theo Điều 93 Bộ luật Lao động số 45/2019 / QH14 quy định:

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động để làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình để đa số người lao động làm được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được sát hạch trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải lấy ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi đặt tổ chức đại diện người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động. .

Thang lương, bảng lương, định mức lao động phải được thông báo công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021 không còn phải nộp thang bảng lương cho Sở LĐ-TB & XH (áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp và không giới hạn dưới 10 lao động như trước đây). Doanh nghiệp chỉ cần xây dựng thang bảng lương, sau đó thông báo công khai tại nơi làm việc, sau đó lưu tại Doanh nghiệp và giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Nếu doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động thì phải lấy ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động.

3. Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không?

Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký thang bảng lương sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 28/2020 / NĐ – CP có hiệu lực thi hành cụ thể từ ngày 15/4/2020. :

Điều 16. Vi phạm quy định về tiền lương

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

b) Không lập và xuất trình sổ lương theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c) Khi thay đổi hình thức trả lương, người sử dụng lao động không thông báo cho người lao động biết trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày;

d) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động;

đ) Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có sửa đổi, bổ sung;

e) Không tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng.

Như vậy, nếu doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký mà không thực hiện sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 của Nghị định.

4. Mẫu đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngành nghề: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa chỉ:
Mã số thuế: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…..

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:

Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: ……………đồng/tháng.

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NHÓM CHỨC DANH,
VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Bậc Lương
I II III IV V VI VII
1. Giám đốc
Mức Lương
2. Phó Giám đốc; Kế Toán Trưởng
Mức Lương
3. Trưởng phòng kinh doanh; HCNS:
Mức Lương
4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV kỹ thuật, NV văn phòng:
Mức Lương
5. Nhân viên tạp vụ:
Mức Lương
………., ngày … tháng … năm …..
Người đại diện pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *