Kiến Thức

Thu phí điện tử không dừng là gì

Thu phí điện tử không dừng là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây để nắm rõ những quy định mới nhất về trạm thu phí điện tử không dừng.

1. Thu phí điện tử không dừng là gì

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (sau đây gọi tắt là thu phí điện tử không dừng) là hình thức thu phí sử dụng đường bộ tự động, phương tiện giao thông đường bộ không cần dừng phải trả tiền cho người sử dụng đường bộ. phí dịch vụ khi đến trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Quá trình tính giá dịch vụ sử dụng đường bộ được thực hiện tự động bởi Hệ thống thu phí điện tử không dừng (gọi tắt là Hệ thống thu phí điện tử không dừng).

2. Thẻ đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông đường bộ

1. Phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng thu phí dịch vụ đường bộ và các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe an ninh chuyên dùng, xe sử dụng vé thu phí đường bộ) phải được gắn thẻ tại bến.

2. Việc gắn thẻ đầu cuối được thực hiện tại các đơn vị, đại lý đăng kiểm xe cơ giới do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện việc cấp thẻ đầu cuối cho phương tiện cơ giới đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng tham gia giao thông. cây thông.

3. Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ.

3. Mở tài khoản thu phí điện tử không dừng

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí mở tài khoản thu phí cho chủ phương tiện trên Hệ thống thu phí điện tử không dừng tại lần đầu gắn thẻ đầu cuối.

2. Mỗi tài khoản thu phí được sử dụng để thanh toán cho nhiều phương tiện vận tải đường bộ; mỗi phương tiện vận tải đường bộ chỉ được nhận tiền thanh toán từ một tài khoản thu phí.

3. Tài khoản thu phí được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của Hệ thống thu phí điện tử không dừng, bao gồm các thông tin sau:

a) Thông tin liên hệ của chủ phương tiện: Số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; mã số doanh nghiệp, địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại và địa chỉ email liên hệ để nhận hồ sơ thu phí điện tử không dừng.

b) Số hiệu của phương tiện giao thông đường bộ nhận tiền từ tài khoản thu phí.

c) Tải trọng xe, số chỗ ngồi, loại xe, biển kiểm soát xe.

d) Số tiền trong tài khoản, lịch sử giao dịch của tài khoản.

4. Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin thay đổi quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều này, chủ phương tiện phải thông báo cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí để cập nhật. trên hệ thống thu phí điện tử không dừng.

5. Trong thời hạn tối đa 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin về những thay đổi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, đơn vị đăng ký xe cơ giới phải cập nhật trên Hệ thống đăng kiểm và tổ chức cung cấp dịch vụ thu phí. Mức phí phải được cập nhật trên hệ thống thu phí điện tử không dừng.

4. Sử dụng tài khoản thu phí điện tử không dừng

1. Chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản thu phí (thông qua hình thức nộp trực tiếp, kết nối tài khoản ngân hàng và các hình thức khác) để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo quy định.

2. Trường hợp phương tiện giao thông đường bộ được gắn thẻ đầu cuối nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ trả khi qua làn thu phí điện tử mà không dừng lại thì phương tiện đó phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp.

3. Đơn vị kinh doanh dịch vụ thu phí sử dụng dịch vụ mở tài khoản trên hệ thống ngân hàng thương mại để nhận tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của chủ phương tiện khi lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng.

4. Đơn vị kinh doanh dịch vụ thu phí có trách nhiệm quản lý toàn bộ số tiền các chủ phương tiện nộp vào tài khoản thu phí của đơn vị kinh doanh dịch vụ thu phí theo quy định của pháp luật.

5. Lộ trình thực hiện triển khai trạm thu phí điện tử không dừng

Tiến độ chậm nhất đến 31.12.2020

Theo quyết định, đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31.12.2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

Còn với các trạm thu phí do TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành sẽ do Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu phí điện tử không dừng theo quy định của quyết định này. Căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định: Việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng) trên mỗi chiều lưu thông.

Thời điểm chuyển làn hỗn hợp nêu trên sang thu phí điện tử không dừng và thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng. Tạm dừng và thời gian tạm dừng việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí điện tử không dừng theo quy định ở trên và khoản 3 Điều 7 của Quyết định này do lỗi của nhà đầu tư. Việc thực hiện thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí có thời gian hoàn vốn còn lại dưới 3 năm đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

Xây dựng đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hệ thống thu phí điện tử không dừng phải được thiết kế, lắp đặt, xây dựng đồng bộ trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên tục, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và an toàn. Về thẻ đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông đường bộ, sẽ quy định phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng chịu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chuyên dùng phục vụ an ninh, xe sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc”) phải được gắn thẻ đầu cuối.

Việc gắn thẻ đầu cuối được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng tham gia giao thông. Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31.12.2021. Từ ngày 31.12.2021 trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí mở tài khoản thu phí cho chủ phương tiện trên hệ thống thu phí điện tử không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. Chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản thu phí (thông qua các hình thức nộp trực tiếp, liên thông tài khoản ngân hàng và các hình thức khác) để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo quy định.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo Quyết định 19/2020/QĐ-TTg để nắm rõ toàn bộ các quy định về trạm thu phí điện tử không dừng.

  • Quyết định 19/2020/QĐ-TTg thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *