Kiến Thức

Thực chất của hiện tượng tha hóa con người là gì?

Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, thực chất của hiện tượng tha hóa con người là gì? Những biểu hiện của sự tha hoá của con người là gì? Chúng ta thường nói với nhau “con người ta hư hỏng quá”, nhưng bạn có biết thực tế của hiện tượng tha hóa là như thế nào không?

Hiện tượng tha hóa con người là gì?

1. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, thực chất của hiện tượng tha hóa con người là gì?

C.Mác cho rằng, tha hóa là một thực tế có thật, một hiện thực trong xã hội và có cơ sở kinh tế của nó. “Chúng tôi xuất phát từ một thực tế kinh tế – sự xa lánh của người lao động và sản phẩm của người lao động. Chúng tôi đã nêu ra khái niệm về thực tế này: lao động bị xa lánh. Chúng tôi đã phân tích khái niệm đó. Đó là phân tích một thực tế kinh tế ”. Và cũng theo C.Mác, để giải thích và nghiên cứu về tha hóa: “Không thể dùng lại những khái niệm khác, không thể dùng ‘ý thức tự giác’, hay những thứ nhảm nhí tương tự, mà phải xuất phát từ toàn bộ phương thức sản xuất và giao tiếp hiện có, mà không phụ thuộc vào các khái niệm thuần túy, cũng như việc phát minh ra khung dệt tự động và việc sử dụng đường. sắt không phụ thuộc vào triết học Hegel. ”

Theo triết học Mác – Lênin, thực chất của sự tha hoá là:

Xa lánh là quá trình mà con người đã trở thành không phải là chính họ.

Xa lánh là một hiện tượng xã hội:

Nói cách khác, nội dung của phạm trù tha hóa chỉ phản ánh và đại diện cho những, những hiện tượng, quá trình có liên quan đến con người và xã hội loài người.

Xa lánh với tư cách là một mối quan hệ xã hội là một “mối quan hệ kép”. Một mặt, đó là quan hệ của người lao động với sức lao động của mình, mặt khác là quan hệ của hành vi lao động với sản phẩm lao động của mình. C.Mác giải thích: “Một mặt, chúng ta đã coi lao động bị tha hóa trong mối quan hệ của nó với bản thân người công dân, tức là mối quan hệ của lao động bị tha hóa với chính nó. Chúng ta đã tìm thấy mối quan hệ tài sản của con người-không-có-công-việc-nhân với người lao động và với lao động là sản phẩm hoặc kết quả tất yếu của mối quan hệ đó. Sở hữu tư nhân, với tư cách là biểu hiện vật chất khái quát của sức lao động bị tha hóa, bao gồm hai mối quan hệ: mối quan hệ của người lao động với sức lao động của anh ta, với sản phẩm lao động của anh ta, và mối quan hệ với con người – không – phải – công nhân – người lao động, và quan hệ của anh ta – không – phải – công nhân – công nhân với công nhân và với sản phẩm lao động của công nhân ”

Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, thực chất của hiện tượng tha hóa con người là gì? 

Tư tưởng coi tha hoá là một kiểu quan hệ xã hội đã được V.I.Lênin đánh giá cao. Lê-nin, như rất độc đáo và duy nhất: “Bởi vì nó cho thấy rõ ràng C. Mác đã tiến gần đến tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác như thế nào. Toàn bộ ‘hệ thống’ của ông ta, ngồi venia verbo, – tức là tư tưởng về quan hệ xã hội của sản xuất. ”

Ngoại hóa là cái xuất phát từ con người, từ xã hội loài người, do nhiều nguyên nhân, đã trở thành một cái gì đó khác biệt, đứng trên con người và xã hội loài người; quay lại thống trị, nô dịch con người và xã hội loài người.

“Sự xa lánh thể hiện ở chỗ, – C.Mác đã viết -, phương tiện sinh sống của tôi thuộc về người khác, rằng đối tượng mong muốn của tôi là tài sản của người khác, mà tôi không thể tiếp cận, cũng như mỗi thứ. tự nó hóa ra là một cái gì đó khác với chính nó, ở chỗ hoạt động của tôi hóa ra là một cái khác, và cuối cùng – đối với tư sản cũng như vậy, – lực lượng không phải là cái chung thống trị tất cả ”.

Như vậy, tha hóa là thứ xuất phát từ con người, từ xã hội loài người, nhưng trong những điều kiện, hoàn cảnh không thuận lợi, nó đã trở thành kẻ xa lạ, quay trở lại thống trị, thống trị con người và xã hội. Nhân loại.

2. Biểu hiện của sự tha hóa con người

Chúng tôi đưa ra một số biểu hiện của sự xa lánh con người như sau:

Dùng tiền để xác định mọi giá trị khác trong đời sống xã hội:

Đây là một nguy cơ của kinh tế thị trường. Một khi người ta có thể dùng tiền để mua bán mọi thứ, thì nhân phẩm của con người sẽ bị chà đạp nghiêm trọng. Đồng tiền có nguy cơ trở thành thế lực thống trị làm tha hóa con người. Khi ma lực của đồng tiền tăng lên, khả năng phá hủy các mối quan hệ tinh thần và đạo đức giữa con người với nhau ngày càng tăng. đồng tiền có sức đè bẹp và bóp nghẹt mọi thứ thuộc về tinh thần và giá trị tinh thần.

Sự giàu có nhanh chóng của một số người so với những người khác có tác động mạnh mẽ đến môi trường liên cá nhân và liên văn hóa.

Hành vi kiếm tiền quá dễ dàng của một số người đã làm đảo lộn bậc thang giá trị đạo đức từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Điều này đã góp phần làm băng hoại đạo đức trong một bộ phận nhân dân

Hiện tượng coi lợi ích vật chất là trên hết, dẫn đến thương mại hóa nhiều lĩnh vực xã hội quan trọng như giáo dục, y tế, v.v.

Việc thương mại hóa đó sẽ dẫn đến việc xóa bỏ cơ hội học tập và cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người nghèo vì giá cả dịch vụ ngày càng tăng. Chỉ những người giàu mới được học tập và khám chữa bệnh ở những nơi có điều kiện phục vụ tốt. Thực tiễn đã tạo ra sự phân tầng xã hội trong việc thụ hưởng các dịch vụ xã hội và hậu quả của quá trình thương mại hoá là sự suy thoái của đạo đức xã hội “thương mại hoá bằng tiền, bằng trao đổi, buôn bán công bằng, theo kiểu chợ lạnh đã làm ô nhiễm bầu không khí của đạo đức xã hội.

Lối sống của một bộ phận thanh niên, trí thức hiện nay đang lệch chuẩn.

Đó là lối sống vật chất, ích kỷ, thực dụng, sa đọa, bạo lực đang tràn lan khắp nơi qua công nghệ thông tin hiện đại (internet, công cụ kỹ thuật số). Hậu quả của nó là làm xuất hiện những khuynh hướng không lành mạnh trong quan hệ nam nữ, đó là khuynh hướng tự do hoạt động tình dục, sống thử, đề cao thú vui vật chất, dẫn đến lệch lạc tình dục. vi phạm những nguyên tắc đạo đức sơ đẳng của truyền thống dân tộc. Và cũng chính công nghệ thông tin hiện đại khiến con người ít giao tiếp, ít suy nghĩ, tự kỷ và sống ảo nhiều hơn. Hơn nữa, với phương tiện kết nối internet, mọi người đều mải mê giao tiếp với mọi người trên mạng hơn là bạn bè, người thân bên cạnh. Khi không có giao tiếp thực sự, con người ngày càng xa cách, không hiểu nhau; Cha mẹ không hiểu con cái, vợ chồng không hiểu nhau, bạn bè trở thành người xa lạ. Đó là nguyên nhân làm đảo lộn các giá trị đạo đức trong gia đình: con cái không vâng lời cha mẹ, đời sống hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, ly hôn ngày càng nhiều.

Chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích công cộng.

3. Ví dụ về sự xa lánh của con người

Phúc XO, Kha Bành … đều có thể trở thành tấm gương cho hiện tượng xa lánh của con người khi chuẩn mực đạo đức, lối sống của họ đã bị những điều tiêu cực chi phối và trở nên lệch lạc.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *