Kiến Thức

Trạng ngữ là gì? Có mấy loại trạng ngữ?

Trạng từ là gì? Có bao nhiêu loại trạng từ? Tác dụng của phó từ là gì? Đây đều là những kiến thức quan trọng mà các em cần biết để sử dụng trạng ngữ trong câu một cách hợp lý, đúng ngữ cảnh. Dưới đây là một số nội dung kiến thức về trạng từ chúng tôi muốn chia sẻ để các bạn tham khảo.

Trạng từ là một bộ phận rất quen thuộc trong câu. Nếu bạn chưa quen với trạng từ, hãy tìm hiểu nội dung bên dưới.

Trạng ngữ là gì? Các loại trạng ngữ - Tác dụng - Cho ví dụ

1. Khái niệm về trạng từ

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu bổ sung cho trọng tâm của câu, nghĩa là bổ sung cho cả cụm chủ ngữ trung tâm.
Trạng từ thường là những từ chỉ thời gian, địa điểm, địa điểm, mục đích, phương tiện, cách thức, … để biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương tiện. ,…

2. Có mấy loại trạng ngữ

Trạng từ chỉ nơi chốn

Trạng ngữ chỉ nơi chốn là bộ phận bổ trợ của câu nhằm làm rõ địa điểm diễn ra các sự việc được nêu trong câu.

Trạng từ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi ở đâu?

Ví dụ: Trong bếp, mẹ tôi đang nấu cơm

Trạng từ chỉ thời gian

Trạng ngữ chỉ thời gian là bộ phận bổ trợ của câu làm rõ thời gian của các sự kiện được nêu trong câu.

Trạng từ chỉ thời gian trả lời câu hỏi: Khi nào? Khi ? Mấy giờ ? …

Ví dụ: Sáng nay, chúng tôi đã đi chơi bóng đá

Trạng từ chỉ nguyên nhân

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân là bộ phận bổ trợ của câu giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc điều kiện được nêu trong câu.

Trạng từ chỉ nguyên nhân trả lời các câu hỏi: Tại sao ?, Tại sao ?, Tại sao?

Ví dụ: Vì rét mà cây cối rụng hết lá.

Trạng từ chỉ mục đích

Trạng ngữ chỉ mục đích là bộ phận bổ trợ của câu nhằm làm rõ mục đích của sự việc được nêu trong câu.

Trạng từ chỉ mục đích trả lời câu hỏi: Để làm gì? Mục đích là gì ? Để làm gì ? …

Ví dụ: Để trở thành một học sinh giỏi, Nam đã cố gắng học giỏi.

Trạng từ chỉ phương tiện

Trạng ngữ chỉ phương tiện là bộ phận bổ trợ của câu làm rõ phương tiện và cách thức của sự vật được nêu trong câu.

Các trạng từ chỉ phương tiện thường bắt đầu bằng từ with, with.

Trạng từ chỉ phương tiện trả lời câu hỏi: Bằng gì? Với cái gì ?

Ví dụ: Bằng một giọng chân thành, cô giáo khuyên chúng ta hãy cố gắng học tập.

3. Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Trạng từ thường ở đầu, cuối hoặc giữa câu

Giữa trạng ngữ và bộ phận chính của câu thường có dấu phẩy khi viết và ngắt quãng ngắn khi nói.

Hãy tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Tài liệu của chúng tôi.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *