Kiến Thức

Vị trí chức năng nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ? Nhiệm vụ của dân quân tự vệ, 07 nhiệm vụ của dân quân tự vệ là gì?

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ

1.1 Vị trí, chức năng của dân quân tự vệ

Vị trí, chức năng của dân quân tự vệ được quy định tại Điều 3 Luật dân quân tự vệ 2019:

Dân quân tự vệ là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt, đánh địch ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

1.2 Nhiệm vụ của dân quân tự vệ

7 nhiệm vụ của dân quân tự vệ là gì?

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Nhiệm vụ của dân quân tự vệ được quy định tại Điều 5 Luật dân quân tự vệ 2019. Trong đó, dân quân tự vệ có các nhiệm vụ sau:

– Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

– Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển và vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. .

– Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.

– Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin và chiến tranh mạng theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.

– Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

– Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện các chính sách xã hội.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Lực lượng dân quân tự vệ có trách nhiệm gì?

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thể tách rời sản xuất và công tác, là thành phần của Lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương. , có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Dân quân tự vệ có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Dân quân tự vệ là lực lượng không thể tách rời sản xuất và công tác, do đó, trong thời bình, dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong lao động sản xuất, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Địch phá hoại và các vụ việc nghiêm trọng khác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Trách nhiệm này được thể hiện rất rõ trong thời gian gần đây, khi cả nước đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19 và bão lũ liên miên ở các tỉnh miền Trung. Dân quân tự vệ là lực lượng quan trọng giúp nhân dân và nhà nước giữ vững sự bình yên vốn có.

3. Trách nhiệm của dân quân tự vệ trong tham gia quản lý xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

Chủ quyền biên giới quốc gia là chủ quyền thiêng liêng, quan trọng của quốc gia. Tuy nhiên, chủ quyền này thường bị các thế lực khác tấn công.

Dân quân tự vệ có trách nhiệm gì trong việc tham gia quản lý xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia?

Ở biên giới, biển, đảo, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trách nhiệm, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong tham gia quản lý xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia đã được khẳng định và khẳng định ngay từ những ngày đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời chiến, dân quân tự vệ là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phối hợp với các lực lượng khác để bảo vệ lãnh thổ. các đơn vị, đơn vị theo kế hoạch tác chiến của khu vực phòng thủ. Dân quân tự vệ có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong thời bình và thời chiến theo quy định của pháp luật.

Bởi bảo vệ chủ quyền quốc gia không phải là nhiệm vụ của riêng anh hùng nào mà là trách nhiệm thiêng liêng chung của mỗi người dân.

Ngoài việc phối hợp với bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ còn có vai trò tuyên truyền cho người dân những kiến ​​thức cần thiết về chủ quyền biên giới.

4. Trách nhiệm của dân quân tự vệ trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, những năm gần đây, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức và xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Mục tiêu bao trùm của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là không thay đổi: tạo chuyển biến từ trong Đảng, Nhà nước, chúng tập trung chống phá cả về lý luận và phê phán. những quan điểm, đường lối, xóa bỏ nền tảng tư tưởng và đòi xóa bỏ cơ sở pháp lý bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khuyến khích các quan điểm lệch lạc và các khuynh hướng xã hội “dân chủ”.

Để đấu tranh chống diễn biến hòa bình, lực lượng dân quân tự vệ cần đi đầu, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những thủ đoạn tinh vi của các thế lực “chống phá hòa bình”; kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi “lệch lạc”: Truyền bá thông tin sai sự thật, bôi xấu Đảng, Nhà nước….

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *