Kiến Thức

Vốn pháp định là gì? Vốn điều lệ là gì? Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn pháp định là gì? Vốn điều lệ là gì? Mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Khái niệm vốn pháp định và vốn điều lệ

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền ấn định, tùy theo từng ngành nghề kinh doanh mà có những quy định khác nhau về mức vốn pháp định.

Ví dụ: Kinh doanh bất động sản, vốn pháp định đăng ký tối thiểu là 6 tỷ đồng, dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng.

Trước đây, Luật Doanh nghiệp 2005 đã quy định về vốn pháp định. Tuy nhiên, đến nay, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ việc xác định vốn pháp định với mục tiêu hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh trong mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm theo Hiến pháp năm 2013. Các ngành đặc thù vẫn có quy định rõ ràng về vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp.

Vốn pháp định có các đặc điểm sau:

Vốn pháp định tại Việt Nam được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể;

Việc quy định mức vốn pháp định cụ thể ở Việt Nam chủ yếu được xác định thông qua các văn bản dưới luật do cơ quan hành pháp ban hành;

Trong khi hầu hết các nước trên thế giới đang có xu hướng giảm bớt vai trò và ảnh hưởng của vốn pháp định đối với doanh nghiệp thì tại Việt Nam, vốn pháp định đang có xu hướng tăng trở lại trong nhiều ngành nghề.

Trong quá trình kinh doanh, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn vốn pháp định;

Hiện nay đã có quy định một số ngành nghề phải có vốn pháp định như: kinh doanh ngân hàng, bảo lãnh chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ bảo vệ, kinh doanh bất động sản, dịch vụ đòi nợ thuê… Điều này được thể hiện trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. Đối với việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kinh doanh ngành, nghề đó.

Trên thực tế, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhiều người vẫn còn lúng túng về khái niệm vốn điều lệ và vốn pháp định. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. ”

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. (Điểm 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)

Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp”. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ việc xác định vốn pháp định với mục tiêu hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh trong tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Vốn pháp định là gì? Vốn điều lệ là gì? Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Một số đặc điểm của vốn điều lệ:

– Tài sản góp vốn là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác được ghi trong điều lệ. Điều lệ công ty do các thành viên đóng góp để tạo thành vốn của công ty.

– Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu / tối đa khi thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu vốn điều lệ đăng ký quá thấp sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, còn nếu vốn điều lệ đăng ký quá cao so với vốn thực có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sổ sách. ghi sổ kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tổ chức, cá nhân có thể mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng;

Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

– Cam kết về mức độ trách nhiệm vật chất của các thành viên đối với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;

– Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;

– Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh cho các thành viên góp vốn

Sự khác biệt cơ bản giữa vốn điều lệ và vốn pháp định

Từ những điều trên, có thể hiểu rằng vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp, các thành viên, cổ đông cam kết góp trong một thời hạn nhất định để kinh doanh, nhưng nếu công ty dự định thành lập thì có ngành nghề kinh doanh và điều kiện về vốn pháp định. (như bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, …), vốn góp vào công ty của các thành viên, cổ đông sáng lập ít nhất phải bằng vốn theo quy định của pháp luật về kinh doanh. những ngành hoặc nghề có điều kiện như vậy.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *