Kiến Thức

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của?

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của ai? Khái niệm nhà nước pháp quyền vẫn còn khá mới mẻ và xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những người tiếp xúc với kiến ​​thức pháp luật còn hạn chế. Tuy nhiên, trách nhiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thuộc về công dân của đất nước. Mời bạn đọc bài viết dưới đây của METABOLICCOOKINGREVIEWS.ORG nhé

Hiểu trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1. Trách nhiệm của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

Câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ là câu trả lời ngắn gọn và trực tiếp nhất về trách nhiệm của ai đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi: Nêu trách nhiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

A. Cơ quan

B. Mọi công dân

C. Bang

D. Lực lượng vũ trang

Đáp án: B – Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của mọi công dân.

Sở dĩ chọn đáp án này là: Nhà nước pháp quyền điều chỉnh mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật. Mọi hoạt động của cơ quan nhà nước và của công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhân dân làm chủ đất nước nên nhân dân cũng có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước.

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của?

2. Nhà nước pháp quyền là gì?

Khoản 1, Điều 2, “Hiến pháp Việt Nam 2013” ​​quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Nhà nước pháp quyền là nhà nước đề cao vai trò của pháp luật trong đời sống của nhà nước và xã hội, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở hệ thống pháp luật từng bước, bình đẳng và các nguyên tắc về quyền con người. , phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm bảo đảm quyền con người, quyền tự do cá nhân, công bằng và bình đẳng trong xã hội.

3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là nhà nước thực hiện mọi hoạt động quản lý về mọi mặt của xã hội theo nguyên tắc tôn trọng pháp luật. Nhà nước pháp quyền có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của dân chủ. Dân chủ vừa là bản chất của nhà nước pháp quyền, vừa là điều kiện, tiền đề của chế độ nhà nước.

Thứ hai, Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Thứ ba, Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và bảo đảm quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.

Thứ tư, quyền lực Nhà nước trong nhà nước pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo nguyên tắc dân chủ: phân chia quyền lực và kiểm soát quyền lực.

Thứ năm, Nhà nước pháp quyền gắn liền với cơ chế bảo vệ hiến pháp và pháp luật phù hợp.

Thứ sáu, Trong nhà nước pháp quyền, quyền lực nhà nước luôn bị giới hạn trong các mối quan hệ: Nhà nước và kinh tế, Nhà nước và xã hội.

Trên đây chúng tôi đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Trách nhiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *